2015-02-27

2. Ebaluaketaren azterketa... Martxoaren 2an, astelehenarekin!

Salvete alumni alumnaeque! Dakigunez astelehenean azterketa dugu (Secunda Evaluatio hic est!).
Beraz jarraian aipatzen dena hartu beharko dugu kontutan.

- Orain artean emandako Latinismoak (bai, bai... lehen ebaluaketakoak ere bai...). Hauexek, latinajoen orrialdean (eskubiko zutabean) edota hemen klikatuta topatuko dituzu. Uste dut denak daudela... agian bateren bat ahaztuko zitzaidan? Espero ezetz.

- 1., 2. eta 3. deklinabideak.

- Deklinabide salbuespenak: 1. deklinabideko maskulinoak, 2.eko femeninoak... kasu izenlaguna jartzean!!!

- Orain artean emandako aditzak (guztiak)

-...eta horixe da dena. Beraz, Bona fortuna!

2015-02-08

Hau da orain artean buruz jakin beharrekoa...

Salvete alumnae et alumni!

Hauxe da orain artean jakin beharrekoa:
- Latineko 6 kasuak, bakoitzak duen funtzioarekin...


Lehen deklinabidea, gogoan izan nola egiten dugun beti erroa zehazteko: Nominatiboa eta Genitiboa ematen ditugu eta honela, erroa zehaztu, eta kasu bakoitzaren bukaera gehituko diogu ditxosozko erroari. Kasu honetan, ros-.

Deklinabide honetakoak femeninoak izaten dira, aipaturiko salbuespenak izan ezik: agricola,-ae; conviva,-ae; incola,-ae; nauta,-ae; pirata,-ae; poeta,-ae; Seneca,-ae...maskulinoak direnak. Kasu horietan honela deklinatu beharko ditugu: izena lehen deklinabidearekin (rosa,-ae) eta izenlaguna bigarrenarekin, maskulinoa delakoz. Begira adibideari:


Bigarren deklinabidea, maskulinoa '-us' bukaera duena: lupus,-i. Beraz erroa lup- izanen da.


...eta 2. deklinabideko neutroa: templum, templi.


Beraz, honekin guztiarekin baditugu lehen motatako izenlagunak:


SUM aditza, honezkero... buruz jakin beharrekoa, hemendik aurrera lehenaldia emanen dugulako.
 
2014-10-09

Analisiak egiteko jarraibideak...

Salvete alumni alumnaeque!

Ikusita gaurko klasea... pentsatu dut ideia ona izan daitekeela 'Analisiak egiteko jarraibideak' berriro aipatzea... ejem. Beraz has gaitezen:
Lehenik eta behin esaldia irakurriko dugu. Behar izanez gero, bitan...

Ondoren, aditza zein den erabakiko dugu eta borobildu, pluralean ala singularrean ote doan zehaztuz.

Aditzari galdetuko diogu zein zen Subjektua, eta aditzarekin batera singular ala pluralean joanen da. Gogoan izan Subjektua ez dena, Predikatua da!
 Egina. Kasuak adierazteko garaia da. Kasu, zalantzaren aurrean (Nominatibo ala Ablatibo singularra? Datibo ala Ablatibo plurala?), lasai, testuinguruak lana erraztuko digu: preposizioarik topatzen badugu ablatiboa izanen da, eta nominatiboarentzat eduki present, beti, aditza.
 Bukatzen ari gara. Analisia osatzeko Osagarriak argituko ditugu. Horretarako fija gaitezen honetan: Akusatiboak, orokorrean Osagarri Zuzenak (Nor, CD) izaten dira, datiboak Zehar Osagarriak (Nori, CI), ablatiboak Non, Nora, Nondik, Zertaz... galderei erantzuten dieten Osagarri Zirkunstantzialak dira, ordea... etab.
 Eta tontamentean bukatu dugu. Esaldiaren errepaso labur bat egin eta itzuli. Eginda dago!
Argi? Hala espero.  Kasu, astelehenean etxerako lana zuzenduko dugu  eta. Beraz, esaldion analisia serio demonio egin dezagun, aittu?
BONA FORTVNA!

2014-09-10

SALVETE ALVMNI ALVMNEQVE!

AVE, CARISSIMI LINGVÆ LATINÆ ALVMNI ALVMNÆQVE!
Kaixo, latineko ikasle preziatuok!

ECCE LINGVÆ LATINÆ BLOGS!
Honatx Latineko bloga!

CVRSVS MMXIV - MMXV
2014 - 2015 ikasturtea

Ongi etorri Latin eta Kultura Klasikoa ikasgaiaren blogera. Bertan ikasturtean zehar emanen dugunaren berri zehatza izanen duzue. Beraz hemendik aurrera hau guztia kontsultagarri izan dezazun ez ahantzi blog-a zure 'faboritoetan' gehitzen.

Orain 3 urte ekin genion blogari eta esperientzia aberasgarri samarra izan zelakoan gaude. Ikasturte bukaeran 2000 bisitatik goiti izan zituen blogak. Ez dirudi asko, baina kontuan har ezazue klase bakarrak (4.Ckoek baino ez) izan zuela latina ikasgai, eta presente izan iaz geldirik egon dela bloga. Horrek esan nahi du... Ikasle bakoitza 80 bat bider sartu omen zen bataz beste, ikasturtean zehar.

Honenbestez, aurten ere lagungarri izanen dugulakoan, zorte on eta ongi etorri 4. DBHra.

ALEA JACTA EST!

MARCELLVS, LINGVÆ LATINÆ MAGISTER.